ornament

Uroflowmetria

Jest to badanie cewkowego przepływu moczu, pozwalające określić rodzaj zaburzeń powodujących nieprawidłowe opróżnianie pęcherza. Wskazaniami do tego badania są zaburzenia w oddawaniu moczu (mikcji), np. częstomocz, nagłe parcie na mocz, oddawanie moczu porcjami, zaleganie moczu po mikcji, nietrzymanie moczu, uchyłki pęcherza moczowego. Jest to badanie nieinwazyjne i niebolesne, trwa ok. 10 min. Oddaje się mocz do przepływomierza – urządzenia podobnego do ubikacji. Urządzenie to analizuje strumień moczu, mierzy jego objętość, rysuje krzywą mikcji i oblicza typowe parametry. Jest ono częścią badania urodynamicznego.

Badanie urodynamiczne 

Służy do pełniejszej diagnostyki zaburzeń oddawania moczu (np.: w pęcherzu neurogennym po uszkodzeniach rdzenia kręgowego, w nietrzymaniu moczu, moczeniu nocnym). Polega na kompleksowej ocenie czynności narządów dolnych dróg moczowych, które odpowiadają za utrzymanie moczu i właściwe wypróżnianie pęcherza moczowego podczas mikcji. Określa również koordynację pomiędzy pęcherzem a zwieraczem cewki moczowej. W trakcie tego badania do pęcherza moczowego wprowadzany jest cewnik, który służy do wypełnienie pęcherza solą fizjologiczną lub wodą destylowaną oraz do rejestracji ciśnień panujących w pęcherzu.