ornament

W ramach wizyt domowych lekarza rehabilitacji medycznej oferujemy pełen zakres poradni rehabilitacyjnej w miejscu pobytu pacjenta (w domu).