Rehabilitacja w Poznaniu

Specjalista rehabilitacji medycznej zajmuje się diagnostyką i ustalaniem programu leczenia usprawniającego w schorzeniach układu ruchu takich jak:

 • zmiany zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa
 • zespoły bólowe kręgosłupa
 • wady postawy i skrzywienia kręgosłupa
 • urazy (złamania, skręcenia)
 • udary mózgu
 • uszkodzenia nerwów odwodowych
 • urazy czaszkowo – mózgowe i rdzenia kręgowego
 • stwardnienie rozsiane (SM)
 • dziecięce porażenie mózgowe
 • przepukliny oponowo-rdzeniowe
 • amputacje kończyn
 • wady wrodzone u dzieci

Lekarz rehabilitacji medycznej zajmuje się również doborem zaopatrzenia ortopedycznego i zabiegów rehabilitacyjnych, wystawia zaświadczenia o stanie zdrowia i niepełnosprawności w przypadkach określonych w ustawie.

W ramach poradni rehabilitacyjnej realizowane są również wizyty domowe.

Poznań, Os. Zwycięstwa 108

61 663 60 60

Rejestracja telefoniczna 10:00-15:00