ornament

W ramach orzecznictwa lekarskiego lekarze wszystkich specjalności wystawiają zaświadczenia o stanie zdrowia dla ZUS-u, firm ubezpieczeniowych oraz o stopniu niepełnosprawności.

Orzecznictwo medycyny sportowej dotyczy m. in. orzekania o zdolności do uprawiania różnych dyscyplin sportu.