Skierowanie do ośrodka dziennego pobytu dla dzieci (druk skierowania do szpitala lub e-skierowanie z kodem komórki organizacyjnej 2301) w ramach kontraktu z NFZ mogą być wystawione w poradni przez lekarza specjalistę:

  • rehabilitacji medycznej,
  • neonatologa,
  • ortopedę,
  • chirurga dziecięcego,
  • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Ośrodek dziennego pobytu dla dzieci dedykowany jest dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo – porodowego).

Rehabilitacja w ośrodku polega na indywidualnie dobranym programie rehabilitacji realizowanym przez certyfikowanych terapeutów metody NDT-Bobath.

Wcześnie podjęta terapia połączona z właściwą pielęgnacją przynosi szybki efekt w nauce prawidłowych wzorców ruchowych i zapewni dziecku prawidłowy rozwój psychoruchowy.

Poznań, Os. Zwycięstwa 108

61 828 09 80

Rejestracja telefoniczna 10:00-15:00

Poznań, pl. Kolegiacki 12a

61 663 60 60

Rejestracja telefoniczna 10:00-15:00